Site Overlay

Dukla

Vyhliadková veža s interiérovov a exteriérovov expozíciou. Pamätník československého armádneho zboru. Náučný chodník bunkrami vo Vyšnom Komárniku.